(OKJ 35 762 01)

Demencia gondozó

Engedély száma: E-000684/2014/A012

A képzés díja:
   125 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Ajánlatunk:  5x35 000 Ft vizsgadíjat is tartalmazó részlet

Kamatmentes részletfizetés,
az első részlet szerződéskötéskor esedékes,
a vizsgadíj, legkésőbb a vizsgára bocsátás előtt 60 nappal.

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
   Ingyenes modulzáró vizsgák
   Kidolgozott tételek 

A képzés időtartama 5 hónap, vizsga a 6. hónapban.

 

A Demencia gondozó képzésünk ára tartalmazza: 

  • a felnőttképzés díját
  • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
  • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
  • jegyzetet
  • a szakmai vizsga költségeit.

A szakmai gyakorlatot választott intézményben is teljesítheti.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 600 óra. 240 óra elmélet + 360 óra gyakorlat.
A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 6. hónapban

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Europass tanúsítvány igényelhető.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

  • Betöltött 18. életév
  • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (8. általános)
  • kitöltött jelentkezési lap
  • felnőttképzési szerződés
  • kezdő befizetési részlet átutalása az első hónap végéig.

Szakmai előképzettség:
    34 762 01 Szociális gondozó és ápoló,
    54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő,
    54 762 02 Szociális asszisztens,
    54 762 03 Szociális szakgondozó,
    54 723 02 Gyakorló ápoló,
    52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens,
    32 720 01 Egészségfejlesztési segítő,
    szociális munkás,
    okleveles egészségügyi szociális munkás,
    okleveles szociális munkás,
    gyógytornász,
    fizioterapeuta,
    okleveles rehabilitációs szakember,
    mentálhigiénikus,
    diplomás ápoló

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A demencia gondozó interprofesszionális csapat tagjaként, együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között. A csapaton belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában. A gondozási feladatok keretében kiegészíti a demenciával élő személy még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületeket, segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Munkáját személyközpontúan, az ellátott személy igényeinek és állapotának figyelembe vételével végzi.

A képzés célja olyan szakembereket képezni, akik képesek:

- a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében,
- felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket,
- felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani,
- a demencia stádiumát azonosítani,
- felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek,
- részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban
- alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban,
- alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat,
- a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani,
- felismerni saját terhelődését,
- a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat,
- felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát,
- csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni,
- partnerként együttműködni a beteg családjával,
- folyamatosan, hatékonyan beavatkozni a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, gyors kezelése érdekében,
- felismerni az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat,
- felismerni a gondozási problémákat, a szükségletekre adott válaszok hiányosságait,
- a gondozás során alkalmazni a demenciával élő személy gondozásának speciális módszereit, Például: én támogató modell, személyközpontú gondozás,
- felismerni az abúzusra utaló jeleket,
- megtervezni, megszervezni, lebonyolítani csoportfoglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával, továbbá közreműködni a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító professzionális csoportfoglalkozások megvalósításában,
- megtervezni a demenciával élő személy funkcionális felmérését,
- tájékoztatást adni a demenciával élő személynek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról,
- a demenciával élő személyt és hozzátartozóját pszichésen támogatni az élet elengedése során
- a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében,
- felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket,
- felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani,
- a demencia stádiumát azonosítani,
- felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek,
- részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban
- alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban,
- alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat,
- a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani,
- felismerni saját terhelődését,
- a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat,
- felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát,
- csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni,
- partnerként együttműködni a beteg családjával,
- folyamatosan, hatékonyan beavatkozni a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, gyors kezelése érdekében,
- felismerni az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat,
- felismerni a gondozási problémákat, a szükségletekre adott válaszok hiányosságait,
- a gondozás során alkalmazni a demenciával élő személy gondozásának speciális módszereit, Például: én támogató modell, személyközpontú gondozás,
- felismerni az abúzusra utaló jeleket,
- megtervezni, megszervezni, lebonyolítani csoportfoglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával, továbbá közreműködni a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító professzionális csoportfoglalkozások megvalósításában,
- megtervezni a demenciával élő személy funkcionális felmérését,
- tájékoztatást adni a demenciával élő személynek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról,
- a demenciával élő személyt és hozzátartozóját pszichésen támogatni az élet elengedése során

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

12092-16

 Demenciával élő személyek ápolása, gondozása

11679-16

 Demenciával élő személyek támogatása

11680-16

 Személyközpontú gondozás és kísérés

11681-16

 A demencia gondozás adminisztrációs feladatai

 

A képzés végén
érdeklődő hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk egy alapfokú újraélesztési tanfolyamon való részvételre, amelynek értéke 15 kredit pont. 

Részvételi díj: 10 000,- Ft

 

Nyilvántartási
száma

Fantázianév

Szervező

Továbbképzés címe

Helyszín

Időpont

Kontaktszemély

  2448 / 2011

Reanimatio

Egészségügyi
Szolgáltató Közp.
Balkány

Újraélesztés irányelvei (BLS),
A külső (fél)automata defibrillátor használata (AED),
A légútbiztosítás eszköz nélküli lehetőségei

Az írárbeli vizsga helyszíne

Az írásbeli vizsgát követően

Dudás István

 

SZVK: 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018.08.02-től

 

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink