(OKJ 54 762 03)

Szociális szakgondozó

Engedély száma: E-000684/2014/A009

A képzés díja:
   220 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
Kamatmentes részletfizetés,
   10x22 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj,
   a vizsgadíjat legkésőbb a vizsga előtt 60 nappal be kell fizetni.
Vagy a vizsgadíjat is tartalmazó részletek:
  10x27 000 Ft

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
    Ingyenes modulzáró vizsgák
    Kidolgozott tételek

   

A képzés időtartama 10 hónap, vizsga a 11. hónapban.

A Szociális szakgondozó képzésünk ára tartalmazza:

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
 • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.

A képzés időtartama 1300 óra.

A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 11. hónapban

Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

 • Szakmai előképzettség: –
 • betöltött 18. életév
 • érettségi bizonyítvány másolata,
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása

 

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3513

3513

3513

3513

3513

3513

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

 gerontológiai gondozó,

 pszichiátriai gondozó,

 szenvedélybeteg gondozó

 szociális gondozó, szervező

 fogyatékossággal élők gondozója

 szociális gondozó és ápoló

 

 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. 

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes.A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére

A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

Segítőkész kapcsolatteremtésre

Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

Konfliktusmegoldásra

Konszenzusok keresésére

Klienseit és munkatársait motiválni

Nyitott hozzáállásra

Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

A feladatmegoldási folyamat tervezésére

Módszeres munkavégzésre

Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

Különböző rendezvények, akciók szervezésére

Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

Sportszerek használatára

 

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 azonosító száma

 megnevezése

szakképesítés köre

55 762 02

Gerontológiai gondozó

szakképesítés-ráépülés

55 762 04

Pszichiátriai gondozó

szakképesítés-ráépülés

55 762 05

Szenvedélybeteg gondozó

szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

1.      SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

10556-16

Gondozási-ápolási feladatok

10574-16

Személyes gondoskodás

10575-12

Szociális szervezés

10576-12

Szakgondozási adminisztráció

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

 

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú
 • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolásigondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
 • Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
 • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása
 • Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozásiápolási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati

10556-16 Gondozási-ápolási feladatok írásbeli, gyakorlati

10574-16 Személyes gondoskodás gyakorlati

10575-12 Szociális szervezés gyakorlati

10576-12 Szakgondozási adminisztráció gyakorlati

11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Gondozási-ápolási tevékenységről készült záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási- ápolási tevékenységről készült - előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 10%)

 

C)

A vizsgafeladat megnevezése: szociális szervezési gyakorlatról készült záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült - előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 15%, bemutatása: 15%)

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka módszerei

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/

című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

 

A képzés végén
érdeklődő hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk egy alapfokú újraélesztési tanfolyamon való részvételre, amelynek értéke 14 kredit pont.
Részvételi díj: 10 000,- Ft

Nyilvántartási
száma

Fantázianév

Szervező

Továbbképzés címe

Helyszín

Időpont

Kontaktszemély

2448 / 2011

Reanimatio

Egészségügyi
Szolgáltató Közp.
Balkány

Újraélesztés irányelvei (BLS),
A külső (fél)automata defibrillátor használata (AED),
A légútbiztosítás eszköz nélküli lehetőségei

Az írásbeli vizsga helyszíne

Az írásbeli vizsgát követően

Dudás István

 

ASZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink