(OKJ 55 762 06)

Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

Engedély száma: E-000684/2014/A010

 

A képzés díja:
   150 000,- forint + 50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
   5x30 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj,
kamat mentes részletfizetés, vagy
a vizsgadíjat is elosztva részletekre:
   5x40 000,- Ft havi részletfizetés.

Az első részlet szerződéskötéskor esedékes,
a vizsgadíj legkésőbb a vizsgára bocsátás előtt 60 nappal.

A képzés időtartama 5 hónap,
vizsga a 6. hónapban.

Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző képzésünk ára tartalmazza:

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
 • jegyzetet
 • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 720 óra.
A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 6. hónapban
Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a szociális- és gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben ügyintézői, ügykezelői feladatokat látnak el. Tájékoztatást nyújtanak a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ügyekben és ellátásokban. Segítik az ügyfeleket problémáik megfogalmazásában, és segítséget nyújtanak a megoldási folyamatban (pl. űrlap, kérelmek kitöltése).

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (min. érettségi)
 • szakmai előképzettség: Szociális asszisztens, vagy Rehabilitációs nevelő, segítő
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása

 

SZOCIÁLIS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ

 

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3511

Szociális segítő

Szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző

3511 01

Szociális segítő

Szociális asszisztens

3511 01

Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő

3511

Szociális segítő

Foglalkozás-szervező

54 3511

Szociális segítő

Mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti   jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat,ügyfélszolgálati feladatokat.Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében.

Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket,

Segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében,

A szakmai etikai szabályok szerint dolgozni

 

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó alap-szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 azonosító száma

 megnevezése

szakképesítés köre

54 762 02

Szociális asszisztens

alap-szakképesítés

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő

alap-szakképesítés

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

szakképesítés-ráépülés

55 762 01

Foglalkozás-szervező

szakképesítés-ráépülés

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

10564-12

 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok

10565-12

 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés

10566-12

 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése

 

 

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

1.1           A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

-          Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-          Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);

-          A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

-          80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

1.2           A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10564-12

 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok

Gyakorlati

10565-12

 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés

Szóbeli

10566-12

 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése

Írásbeli

 

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

1.3           A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

1.3.1      Gyakorlati vizsgatevékenység

      A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés.

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott tényállás alapján kérelem-nyomtatvány és határozat elkészítése számítógépen, megadott formai követelmények figyelembe vételével.

A vizsgafeladat időtartama: 210perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

1.3.2      Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Döntés előkészítés és szolgáltatások szervezése

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli kérdései a döntés-előkészítéssel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

1.3.3      Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A leadott napló és a központilag összeállított szóbeli tételek alapján bemutatni a gyakorlaton végzett feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama:20 perc (ebből felkészülési idő:10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:80 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink