(OKJ 54 762 01)

Rehabilitációs nevelő, segítő

Engedély száma: E-000684/2014/A007

A képzés díja:
   220 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
   10x22 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj
Kamat mentes részletfizetés,
   vizsgadíjat is tartalmazó részlet: 10x27 000,- Ft,
   az első részlet szerződéskötéskor esedékes,
   a vizsgadíj, a vizsgára bocsátás előtt 60 nappal.

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
   Ingyenes modulzáró vizsgák
   Kidolgozott tételek

A képzés időtartama 10 hónap, vizsga a 11. hónapban.

A Rehabilitációs nevelő, segítő képzésünk ára tartalmazza: 

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
 • jegyzetet
 • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 1300 óra.
A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 11. hónapban
Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (min. érettségi)
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása

Beküldendő dokumentumok a képzés során:

– Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú leadása;

– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)

– A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása

– Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:

 • PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
 • a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz.

A rehabilitációs nevelő, segítő fő tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a helyi minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését. Amennyiben szükséges, a fogyatékossággal élő személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segíti munkatevékenységét, fejlesztő, sport és szabadidős tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában. Feladata továbbá a fogyatékossággal élő személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát megélésében, párkapcsolatában való támogatása.

Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni  

 - köznyelvi és szakmai szöveget írni

- információk gyűjtésére, információforrások kezelésére

- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

- segítőkész kapcsolatteremtésre

- adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre

- nyitott hozzáállásra

- konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére

- klienseit és munkatársait motiválni

- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

- a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

- a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

- a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre

- info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

- rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

- különböző rendezvények, akciók szervezésére

- játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

- fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre

Kapcsolódó szakképesítések

55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens, szakképesítés-ráépülés

55 762 01 Foglalkozás-szervező, szakképesítés-ráépülés

55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szakképesítés-ráépülés

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3511 Szociális segítő, Rehabilitációs nevelő, segítő

3511 Szociális segítő, Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

3511 Szociális segítő, Szociális asszisztens

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10525–12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559–12

Elsősegély–nyújtási feladatok

11733–16

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558–16

Önálló szociális segítő feladatok

10560–16

Rehabilitációs feladatok

10561–16

A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

11498–12

Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

11499–12

Foglalkoztatás II.

 

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

 
 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink