(OKJ 54 140 02)

Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

Engedély száma: E-000684/2014/A011

 

A képzés díja:
  160 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj
  részletekben:
  8x20 000,- Ft + 50 000,- forint vizsgadíj,

  legkésőbb a vizsga előtt 60 nappal


Akciós ajánlatunk:
  8x26 250,- Ft, ez a vizsgadíjat is tartalmazza

Kamatmentes részletfizetés,
az első részlet szerződéskötéskor esedékes.
A képzés időtartama 8 hónap, vizsga a 9. hónapban.

 

A Pedagógiai és családsegítő képzésünk ára tartalmazza:

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott, modulok szerinti tételeket
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
 • az ismereteket elmélyítő "tanulókártyákat"
 • a szakmai vizsga költségeit.

 

A szakmai gyakorlatot választott intézményben is teljesítheti.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük
a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 900 óra.
A szakmai vizsga várható időpontja:
a kezdés utáni 9. hónapban

 

Képzésünk célja

 • A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • rendezvények, programok szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

 

Felnőttképzésünk

az SZVK szerinti, OKJ-s vizsgával zárul, és
államilag elismert,bizonyítványt ad.
Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (min. érettségi)
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3410

Oktatási asszisztens

Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában

Szakmai követelmények:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 Program és szabadidő szervezés
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 Gondozás és egészségnevelés
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink