(OKJ 55 762 03)

Mentálhigiénés asszisztens

Engedély száma: E-000684/2014/A005

Szükséges szakmai előképzettség:
Rehabilitációs nevelő, segítő
Szociális asszisztens
Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén

A képzés díja:
   150 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
   5x30 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj, vagy
   5x40 000 Ft vizsgadíjat is tartalmazó részlet

 

 Kamatmentes részletfizetés, az első részlet szerződéskötéskor esedékes, a vizsgadíj, a vizsgára bocsátás előtt 60 nappal.

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
   Ingyenes modulzáró vizsgák
   Kidolgozott tételek

A képzés időtartama 5 hónap, vizsga a 6. hónapban.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Mentálhigiénés asszisztens képzésünk ára tartalmazza:

  • a felnőttképzés díját
  • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
  • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
  • jegyzetet
  • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 600 óra. 300 óra elmélet + 300 óra gyakorlat.
A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 6. hónapban

 

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3511

Szociális segítő

    Szociális asszisztens

3511

Szociális segítő

Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

3511

Szociális segítő

Foglalkozás-szervező

3511

Szociális segítő

Személyi segítő

3511

Szociális segítő

Szociális segítő

3511

Szociális segítő

Gondozó

3511

Szociális segítő

Mentálhigiénés munkatárs

3511

Szociális segítő

Szociális gondozó

3511

Szociális segítő

Szociális és mentálhigiénés munkatárs

3511

Szociális segítő

Terápiás segítő

3511

Szociális segítő

Közösségi gondozó

3511

Szociális segítő

Segítő

3511

Szociális segítő

Gyermekvédelmi asszisztens

3511

Szociális segítő

Gyermekvédelmi ügyintéző

3511

Szociális segítő

Családgondozó asszisztens

3511

Szociális segítő

Nevelő

3511

Szociális segítő

Szakgondozó

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

·         Olvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

·         Köznyelvi és szakmai szöveget írni

·         Információkat gyűjteni, információforrások kezelésére

·         A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

·         Nyitott hozzáállásra

·         Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

·         Segítőkapcsolat teremtésére

·         Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

·         Konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére

·         Klienseit és munkatársait motiválni

·         Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

·         A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

·         A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

·         A feladatmegoldási folyamat tervezésére

·         Módszeres munkavégzésre

·         Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

·         Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

·         Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

·         Különböző rendezvények, akciók szervezésére

·         Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

·         Sportszerek használatára

 

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó alap-szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 azonosító száma

 megnevezése

szakképesítés köre

54 762 02

 Szociális asszisztens

 alap-szakképesítés

54 762 01

 Rehabilitációs nevelő, segítő

 alap-szakképesítés

55 762 06

 Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

 szakképesítés-ráépülés

55 762 01

 Foglalkozás-szervező

 szakképesítés-ráépülés

 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

10567-12

Mentálhigiénés feladatok

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.1           A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

-          Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-          A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o        „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”;

o        „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagymentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”,a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal,melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

-          A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

-          80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

1.2           A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10567-12

Mentálhigiénés feladatok

Gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

1.3           A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1.3.1      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) mentálhigiénés projektet vagymentálhigiénés tevékenységet bemutató - előre elkészített és előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

1.3.2      Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, megvédi.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő: nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 80 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink