(OKJ 54 761 02)

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Engedély száma: E-000684/2014/A006

A képzés díja:
220 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
10x22 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj
Kamat mentes 10 havi részletfizetés,
a vizsgadíjat is tartalmazó részlet:
10x27 000,- Ft

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
Ingyenes modulzáró vizsgák
Kidolgozott tételek

A képzés időtartama 10 hónap.
A szakmai vizsga várható időpontja:
a kezdés utáni 11. hónapban.

Kisgyermekgondozó felnőttképzésünk

OKJ-s vizsgával zárul.

A képzés időtartama: 1300 óra.
Europass tanúsítvány igényelhető.
Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést. Munkatársaink nagy szakmai és sok éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkező oktatók.

Kisgyermekgondozó, -nevelő képzésünk ára tartalmazza:

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
 • a modulzáró vizsgák költségeit
 • a szakmai vizsga költségeit.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása az első hónap végéig

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ         OKJ 54 761 02

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

 kisgyermeknevelő,

gyermekgondozó. -nevelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét,
 • a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
 • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
 • mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni  a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően,
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
 •  a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
 • felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,
 • felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,
 • a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12

Elsősegélynyújtási feladatok

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

10529-16

A napközbeni gyermekellátás feladatai

10530-16

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től

A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink