(OKJ 55 762 02)

Gerontológiai gondozó

Engedély száma: E-000684/2014/A004

A képzés díja:
   150 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
Kamatmentes részletfizetés
   5x30 000 Ft-os részlet
   +50 000,- forint vizsgadíj
  
legkésőbb 60 nappal a vizsga előtt
   az első részlet szerződéskötéskor esedékes,

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
    Ingyenes modulzáró vizsgák
    Kidolgozott tételek

   

A képzés időtartama 5 hónap, vizsga a 6. hónapban.

A Gerontológiai gondozó képzésünk ára tartalmazza:

  • a felnőttképzés díját
  • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
  • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.

A képzés időtartama 600 óra.

A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 6. hónapban

Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:

  • Szakmai előképzettség: Szociális szakgondozó
  • betöltött 18. életév
  • érettségi bizonyítvány másolata,
  • szociális szakgondozó OKJ-s bizonyítvány másolata
  • kitöltött jelentkezési lap
  • felnőttképzési szerződés
  • kezdő befizetési részlet átutalása

 

 

 

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

Betölthető munkakör

3513

3513

3513

 szociális gondozó, szakgondozó

 szociális gondozó, szakgondozó

 szociális gondozó, szakgondozó

 gerontológiai gondozó

 szociális gondozó, szervező

 szociális gondozó és ápoló

 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. 

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes.A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

·         Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

·         Köznyelvi és szakmai szöveget írni

·         Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére

·         A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

·         Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

·         Segítőkész kapcsolatteremtésre

·         Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

·         Konfliktusmegoldásra

·         Konszenzusok keresésére

·         Klienseit és munkatársait motiválni

·         Nyitott hozzáállásra

·         Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

·         A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

·         A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

·         A feladatmegoldási folyamat tervezésére

·         Módszeres munkavégzésre

·         Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

·         Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

·         Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

·         Különböző rendezvények, akciók szervezésére

·         Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

·         Sportszerek használatára

 

Kapcsolódó szakképesítések

 

A kapcsolódó alap-szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 azonosító száma

 megnevezése

szakképesítés köre

54 762 03

 Szociális szakgondozó

 alap-szakképesítés

55 762 04

 Pszichiátriai gondozó

 szakképesítés-ráépülés

55 762 05

 Szenvedélybeteg gondozó

 szakképesítés-ráépülés

 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

 10581-12

 Időskorúak támogatási feladatai

 10582-12

 A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

 

 

 

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

1.1           A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

-          Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-          A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o        „Egy ellátást kérő ember szükségletlistájának” leadása;

o        „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”;

o         „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

o        Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

-          60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

-          288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra idősek klubjában, demens személyek klubjában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

1.2           A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei

 10581-12

 Időskorúak támogatási feladatai

 szóbeli

 

 10582-12

 A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

 gyakorlati

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

1.3           A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

 

1.3.1      Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Napi gerontológiai gondozási feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat ismertetése: Napi gerontológiai gondozási feladatok ellátása idősek bentlakásos szociális intézményében.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

 

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 20%)

 

Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése.

A vizsgafeladat ismertetése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése, indoklása központi szóbeli tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4       A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsájtási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban - egyrészt a gerontológiai gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a gerontológiai adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.

 

A képzés végén
érdeklődő hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk egy alapfokú újraélesztési tanfolyamon való részvételre, amelynek értéke 14 kredit pont.
Részvételi díj: 10 000,- Ft

Nyilvántartási
száma

Fantázianév

Szervező

Továbbképzés címe

Helyszín

Időpont

Kontaktszemély

2448 / 2011

Reanimatio

Egészségügyi
Szolgáltató Közp.
Balkány

Újraélesztés irányelvei (BLS),
A külső (fél)automata defibrillátor használata (AED),
A légútbiztosítás eszköz nélküli lehetőségei

Az írárbeli vizsga helyszíne

Az írásbeli vizsgát követően

Dudás István

 

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

 

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink