A képzés megnevezése: Felkészítés a munkaerőpiacra
Engedély száma: E-000684/2014/D001

A képzés célja:

Általános képzés. A program célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a munkaerő-piaci versenyképesség tekintetében döntő jelentőségű élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés fontosságát, fejlesszék egyéni és társas kompetenciáikat, képesek legyenek megtalálni a számukra megfelelő állást és azt megpályázni a megfelelő önéletrajzzal és a kiírástól függően motivációs levéllel.

A program célja, hogy a résztvevőket felkészítse a munkaerőpiacra, a program során elsajátított ismereteket a résztvevők alkalmazni tudják a munkakeresés során.

A felnőttképzési tevékenységhez nyújtott felnőttképzési szolgáltatások:

  • ·előzetes tudásszint felmérés
  • ·képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A felnőttképzési szolgáltatások díja:

térítésmentes

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

A képzésben résztvevő képes felismerni az élethosszig tartó tanulás szerepét és jelentőségét a munkahely megtartása és az új munkahelyen való elhelyezkedés szempontjából.

A képzésben résztvevő képes felmérni és megismerni a felnőttképzési formákat, különös tekintettel a munkaerő-piaci felkészülésre.

A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző tanulási technikákat és stratégiákat.

A képzésben résztvevő képes kiválasztani a saját igényének, képességeinek és a megtanulandó témakörnek megfelelő tanulási technikákat és stratégiákat.

A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző kommunikációs szinteket és módokat az állásinterjún és a munkahelyen.

A képzésben résztvevő képes megkülönböztetni a kommunikációs helyzetekben való viselkedések jellemzőit, a viselkedésjegyek megjelenési formáit.

A képzésben résztvevő képes felismerni saját és mások érzelmeit a mindennapi munkaerő-piaci szituációkban. A képzésben résztvevő képes felismerni az önismeret és a motiváció szerepét a munkakeresés során.

A képzésben résztvevő képes felismerni az álláshirdetések típusait, az előképzettségének, gyakorlati tapasztalatának megfelelő hirdetést ki tudja választani.

A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző önéletrajz típusok alapszabályait és képes a saját önéletrajzának összeállítására.

A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző motivációs levél típusok alapszabályait és képes a saját motivációs levelének összeállítására.

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

A képzés végén gyakorlati vizsga.

A képzés sikeres elvégzését igazoló okirat:

Tanúsítvány.

A vizsgára történő bocsátás feltétele:

A Résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a képzési programban megengedett mértéket, azaz a résztvevők jelen van az órák legalább 90 %-án.

A vizsga szervezésének módja és formája:

A képzés végén a képzés oktatója gyakorlati vizsgát tart, a képzés során kialakítandó tudás, ismeretek és kompetenciák szerint.

A képzés során megengedett hiányzás mértéke, túllépés esetén a Résztvevőt érintő következmények:

10 %, amennyiben a Résztvevő hiányzása mehaladja a 10 %-ot, nem bocsájtható vizsgára és részére nem állít ki az Intézmény tanúsítványt a képzés elvégzéséről.

A Résztvevő által elvégzendő képzés

Helyszíne:

Időtartama

Ütemezése:

 

 

1212 Budapest, XXI., Erdőalja u. 12.

két nap

Mindkét nap: 08-tól 18 óráig

 

Gyakorlati óraszáma:

Gyakorlati foglalkozás helyszíne:

Ütemezése

10 óra

Megegyezik a képzés helyszínével.

A képzés jellege miatt a gyakorlati órák az elméleti órákkal együtt kerülnek megrendezésre.

A képzés összóraszáma:

Ebből elmélet:

gyakorlat:

20 óra

10 óra

10 óra

A képzés teljes, bruttó díja (az előzetes tudásfelmérés figyelembe vételével), a díj fizetésének módja:

20000,- Ft 
(második képzést végzó hallgatóknak 10 000,- Ft)

Egyéb kedvezmény nem vehető igénybe.

A díjfizetés módja a helyszínen: készpénz.

A vizsga és a pótvizsga díja benne van a képzés díjában.

A képzések folyamatosan indulnak, ahogy a résztvevők száma eléri a 12 főt.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével tud.

 

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink