(OKJ 54 762 02)

Szociális asszisztens képzés

Engedély száma: E-000684/2014/A008

A képzés díja:
   220 000,- forint+50 000,- forint vizsgadíj

Akciós ajánlatunk:
   10x22 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj,
   vizsgadíjat is tartalmazó részlet: 10x27 000,- Ft

 

 

Kamat mentes részletfizetés, az első részlet szerződéskötéskor esedékes, a vizsgadíj, a vizsgára bocsátás előtt 60 nappal.

Egyéb költséggel nem kell számolnia.
   Ingyenes modulzáró vizsgák
   Kidolgozott tételek

  A képzés időtartama 10 hónap, vizsga a 11. hónapban.

A Szociális asszisztens képzésünk ára tartalmazza:

 • a felnőttképzés díját
 • a szakszerűen kidolgozott modulok szerinti tételeket
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt
 • jegyzetet
 • a szakmai vizsga költségeit.

Ingyenes kidolgozott tételekkel segítjük a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
A képzés időtartama 1300 óra.
A szakmai vizsga várható időpontja: a kezdés utáni 11. hónapban
Europass tanúsítvány igényelhető.

Jelentkezés a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felnőttképzés megkezdéséhez rendelt dokumentumok, feltételek:
 • Betöltött 18. életév
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (min. érettségi)
 • kitöltött jelentkezési lap
 • felnőttképzési szerződés
 • kezdő befizetési részlet átutalása

A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör (ök)

3511

Szociális segítő

 Szociális asszisztens

3511

Szociális segítő

 Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

3511

Szociális segítő

 Foglalkozás-szervező

3511

Szociális segítő

 Mentálhigiénés asszisztens

3511

Szociális segítő

 Vezető gondozó

3511

Szociális segítő

 Szociális gondozó

3511

Szociális segítő

 Segítő

3511

Szociális segítő

 Személyi segítő

3511

Szociális segítő

 Mentálhigiénés munkatárs

3511

Szociális segítő

 Családgondozó asszisztens

3511

Szociális segítő

 Gyermekvédelmi asszisztens

3511

Szociális segítő

 Gyermekvédelmi ügyintéző

3511

Szociális segítő

 Nevelő

3511

Szociális segítő

 Szakgondozó

 

A képzés során beadandó dokumentumok:

-         Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú

-         Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló;

-         Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve;

-         A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok

-         Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat.

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • Segítőkapcsolat teremtésére
 • Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • Konfliktusmegoldásra
 • Konszenzusok keresésére
 • Klienseit és munkatársait motiválni
 • Nyitott hozzáállásra
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • A feladatmegoldási folyamat tervezésére
 • Módszeres munkavégzésre
 • Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • Sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

 megnevezése

szakképesítés köre

55 762 06

Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

szakképesítés-ráépülés

55 762 01

Foglalkozás-szervező

szakképesítés-ráépülés

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

szakképesítés-ráépülés


Modulzáró vizsgák

Modulszáma

A modul megnevezése

Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat

10525–12

A szociális ellátás általános tevékenységei

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)

“Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása

10559–12

Elsősegély–nyújtási feladatok

A képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása

11733–16

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása

10558–16

Önálló szociális segítő feladatok

“Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló bemutatása (leadása)”

10562–16

Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok

“Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyvének leadása”

10563–16

Szociális munka adminisztrációja

“A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása”

11498-12 Foglalkoztatás I  
11499-12 Foglalkoztatás II.  

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

–    a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

–    a leírt alábbi feladatok:


Modulszáma

A modul megnevezése

Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat

10525–12

A szociális ellátás általános tevékenységei

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)

“Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása

10559–12

Elsősegély–nyújtási feladatok

A képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása

11733–16

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása

10558–16

Önálló szociális segítő feladatok

“Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló bemutatása (leadása)”

10562–16

Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok

“Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyvének leadása”

10563–16

Szociális munka adminisztrációja

“A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása”


Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK letölthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink