Előzetes tudás mérése

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény előírja, hogy a résztvevő számára biztosítani kell előzetes tudásának mérését, illetve annak beszámítását, amennyiben ezt kéri. A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Az előzetesen megszerzett ismeretek és a végzettség beszámítása csökkentheti a képzési időt, a képzési költségeket. Az előzetes tudás mérési módját, formáját minden esetben az adott képzés képzési programja tartalmazza. Amennyiben az előzetes tudás mérését követően az adott személy jelentkezik a képzésre, akkor a tudásszint felmérés eredményét a felnőttképzési szerződésben rögzítjük és a képzés során figyelembe vesszük.

A szolgáltatás megvalósításának folyamata: képzési programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott követelményekből kiindulva végezzük el az előzetesen megszerzett tudás mérését.

Felnőttképzéseinkre jelentkezők a kapcsolatfelvétel/jelentkezés alkalmával az ügyfélszolgálat munkatársától tájékoztatást kapnak az adott képzéshez előírt részvételi feltételekről. A jelentkezés alkalmával bemutatott eredeti, vagy hiteles másolati példányú dokumentumok alapján az ügyfélszolgálat vezetője/képzésért felelős vezető megállapítja, hogy a jelentkező rendelkezik-e a megfelelő feltételekkel, kompetenciákkal.

A szolgáltatás megvalósítása során megvizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzéseken vett részt a szolgáltatást igénybe vevő, milyen releváns vizsgákat tett, amelyek a képzési program szempontjából beszámíthatók. Az előzetes tudás mérésére képzésenként eltérő űrlapot használunk, amelyet a felnőttképzésben részt vevő tölt ki.

Az előzetes tudás mérésének eredményét – az esetleges órák alóli felmentés tényét, és költségvonzatát - a felnőttképzési szerződésben is rögzítjük.

Copyright © 2016 Humánorientáció Kft..

Kiemelt partnereink